Baltic Capital TFI jest niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych utworzonym i funkcjonującym zgodnie z przepisami prawa, nad którym nadzór sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Towarzystwo w dniu 30 maja 2017 r. uzyskało zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej w szczególności na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, oraz zarządzanie tymi funduszami.

Spółka została założona m.in. przez dr Arkadiusza Bogusza w grudniu 2015 r., przyjmując sobie za cel budowę długotrwałych relacji oraz świadczenie najwyższej jakości usług dla inwestorów. Nasz zespół wyróżnia bogate doświadczenie oraz liczne sukcesy zawodowe, udokumentowane wieloma nagrodami za osiągnięte wyniki inwestycyjne. W swojej pracy koncentrujemy się na ochronie kapitału i generowaniu powtarzalnych, stabilnych stóp zwrotu dla Klienta. Nasza polityka inwestycyjna zakłada realizację autorskich strategii absolutnej stopy zwrotu, którą stosujemy obecnie w trzech funduszach z naszej oferty: 

Zarząd i Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Stanisław Rosnowski
Uznany przedsiębiorca, twórca giełdowej spółki Elstar Oils, przejętej w 2011 r. przez amerykańską Archer Daniels Midland.
Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Widera
Doświadczony finansista, były wiceprezes zarządu Ipopema TFI oraz Ipopema Asset Management. Twórca internetowej platformy pożyczkowej kredytmarket.com
Członek Rady Nadzorczej
Filip Suchta
Radca Prawny, wspólnik współkierujący Praktyką Rynku Kapitałowego w Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.j.

Departament Zarządzania Aktywami

 

Arkadiusz Bogusz

dr Arkadiusz Bogusz

Prezes Zarządu
Bartosz Pawlak

Bartosz Pawlak

Zarządzający Funduszami
Dominika Orzeł

Dominika Orzeł

Zarządzająca Funduszami
Sylwester Józwik

Sylwester Józwik

Młodszy Zarządzający Funduszami

Dokumenty i informacje

Kariera

Baltic Capital TFI SA to dynamicznie rozwijająca się instytucja finansowa oferująca fundusze inwestycyjne o unikalnej na polskim rynku polityce inwestycyjnej. Nasz rozwój opiera się na potencjale i zaangażowaniu naszych pracowników, którzy decydują o rozwoju naszej firmy.

Obecnie poszukujemy:
Dyrektor ds. Sprzedaży Funduszy Inwestycyjnych

Poszukujemy osoby na stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży Funduszy Inwestycyjnych. Osoba zatrudniona na powyższe stanowisko odpowiedzialna będzie za:

- Pozyskiwanie Klientów do funduszy zamkniętych o strategiach absolutnej stopy zwrotu,
- Nawiązywanie współpracy z sieciami dystrybucji,
- Prowadzenie spotkań i szkoleń z pracownikami dystrybucji,
- Obsługę dotychczasowych i perspektywicznych Klientów TFI.

Prosimy o kontakt na arkadiusz.bogusz [at] baltictfi.pl

Bezpośredni kontakt

Marcin Wiński
Członek Zarządu
marcin.winski [at] baltictfi.pl

Grzegorz Miedzik
Dyrektor ds. Sprzedaży
grzegorz.miedzik [at] baltictfi.pl

Katarzyna Ostrowska
Specjalista ds. operacyjnych i wsparcia sprzedaży
katarzyna.ostrowska [at] baltictfi.pl