Ogólne informacje

Prezentujemy doskonałe rozwiązanie dla osób, poszukujących bezpiecznych działań, gwarantujących stabilny i zrównoważony zysk. Są nimi fundusze inwestycyjne stabilnego wzrostu, gwarantujące wykorzystanie potencjału rynku, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego poziomu ryzyka, związanego ze stratą.

Baltic Macro Fiz to idealne rozwiązanie dla Inwestorów skłonnych do niewielkiego ryzyka. Fundusze stabilnego wzrostu notowania skłaniają się ku akcjom utrzymującym się na stabilnym poziomie. Wśród nich można wyróżnić m.in. obligacje skarbowe oraz korporacyjne, należące do dużych, pewnych przedsiębiorstw, o dobrej kondycji finansowej.

Dzięki prowadzonym przez nas działaniom, możliwe jest zapewnienie równomiernego zysku, rozpatrywanego w perspektywie długoterminowej.

W celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania, zapraszamy do kontaktu z naszymi Specjalistami.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje na temat funduszu Baltic Macro FIZ zostały przedstawione w karcie funduszu dostępnej w siedzibie Towarzystwa lub w panelu użytkownika dla uczestników Funduszu.

Bezpośredni kontakt

Marcin Wiński
Członek Zarządu
marcin.winski [at] baltictfi.pl

Grzegorz Miedzik
Dyrektor ds. Sprzedaży
grzegorz.miedzik [at] baltictfi.pl

Katarzyna Ostrowska
Specjalista ds. operacyjnych i wsparcia sprzedaży
katarzyna.ostrowska [at] baltictfi.pl