Ogólne informacje

Prezentujemy doskonałe rozwiązanie dla Inwestorów, ceniących sobie przemyślane rozwiązanie, poprzez które można osiągnąć zamierzony cel przedsięwzięcia. Jest nim fundusz obligacyjny Baltic Global Bond Fiz, należący do funduszy inwestycyjnych, zarządzanych w formule całkowitej stopy zwrotu.

Charakteryzują się one założeniem, które nie realizuje określonego benchmarku, mając na celu osiągnięcie zaplanowanego wcześniej zysku, bez względu na sytuację rynkową. Jest to możliwe dzięki prowadzonej polityce zarządzania funduszami inwestycyjnymi obligacji, która nie skupia zarówno na nich, jak i innych towarach, obecnych także na rynkach zagranicznych.

Dzięki temu, możliwe jest zminimalizowanie ryzyka związanego ze stratami, które może ponieść Klient, a także zachowanie stabilności procesu.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje na temat funduszu Baltic Global Bond FIZ zostały przedstawione w karcie funduszu dostępnej w siedzibie Towarzystwa lub w panelu użytkownika dla uczestników Funduszu.

Bezpośredni kontakt

Marcin Wiński
Członek Zarządu
marcin.winski [at] baltictfi.pl

Grzegorz Miedzik
Dyrektor ds. Sprzedaży
grzegorz.miedzik [at] baltictfi.pl

Katarzyna Ostrowska
Specjalista ds. operacyjnych i wsparcia sprzedaży
katarzyna.ostrowska [at] baltictfi.pl