Ogólne informacje

Nasze towarzystwo oferuje wsparcie, dzięki któremu możliwe jest prowadzenie zrównoważonego procesu inwestycyjnego, opartego na koncepcji total return, charakteryzującej się uzyskaniem maksymalnego zysku, niezależnie od przyjętego benchmarku.

Nasi wykwalifikowani specjaliści, oferują kompleksowe wsparcie, umożliwiające uzyskanie dodatniego wyniku inwestycji. Fundusze absolutnej stopy zwrotu, opierają się na odpowiedniej strategii, wykorzystującej krótkotrwałe wahania na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym, w celu osiągnięcia zaplanowanego celu.

Nasze doświadczenie oraz znajomość koniunktury oraz różnorodnych sektorów biznesu, pozwalają nam na efektywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym Klientów.

W celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania, dotyczące funduszy absolutnego zwrotu, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje na temat funduszu Baltic Global Systematic FIZ zostały przedstawione w karcie funduszu dostępnej w siedzibie Towarzystwa lub w panelu użytkownika dla uczestników Funduszu.

Bezpośredni kontakt

Marcin Wiński
Członek Zarządu
marcin.winski [at] baltictfi.pl

Grzegorz Miedzik
Dyrektor ds. Sprzedaży
grzegorz.miedzik [at] baltictfi.pl

Katarzyna Ostrowska
Specjalista ds. operacyjnych i wsparcia sprzedaży
katarzyna.ostrowska [at] baltictfi.pl