Tag:

05
Listopad
2018

Przełom miesiąca przyniósł długo wyczekiwane odbicie na globalnych indeksach akcji.

Spoglądając przez pryzmat najprostszej metody identyfikacji trendów, możemy mówić o potwierdzeniu wyjścia z lokalnego dołka. Punkt zwrotny został wyraźnie pokonany i tym samym utorowana została droga do dalszych wzrostów. Wydaje się więc, że chwilowo najgorsze jest za nami, a przysłowiowy Mikołaj ma szansę wesprzeć rynki w końcówce roku.

25
Październik
2018

Październik zapisuje się na kartach historii jako jeden z najtrudniejszych miesięcy dla rynków akcji od wielu lat. Skala przeceny była bezprecedensowa. Była, bowiem wydaje nam się, że już słychać dzwonki sań Świętego Mikołaja, które pozwolą indeksom dobrze zakończyć rok.

Indeksy na całym świecie przeceniły się momentami nawet o kilkanaście procent. Patrząc od początku roku, zdecydowana ich większość jest w stracie. W naszym postrzeganiu jest to dobra okazja inwestycyjna. Istnieje niska baza do odbicia cen, gdyż weszliśmy w okres wynikowy, a spółki już chwalą się bardzo dobrym kwartałem. To powinno być dobrym i zwykle działającym argumentem uspokajającym nastroje uczestników rynku.  Dodatkowo wchodzimy w okres wybroczy w USA, który zwykle sprzyja uspokojeniu na rynkach.

Rentowności obligacji amerykańskich, których wzrost zainicjował wyprzedaż, ponownie się ustabilizowały. Niewykluczone, że reakcja rynku na rosnące stopy procentowe sprawi, że amerykańska rezerwa federalna obniży tempo lub skalę planowanych podwyżek.

Ostatnie wydarzenia rynkowe jeszcze bardziej utwierdzają nas w dotychczasowym przekonaniu, że należy utrzymywać bardzo krótki horyzont inwestycyjny.

autor:

Marcin Wiński – Zarządzający Funduszami /Dyrektor

05
Październik
2018

Od 2011 roku obserwujemy systematyczne wypłaszczanie się krzywej dochodowości w USA (tzn. różnicy pomiędzy rentownością 10- i 2-letnich obligacji amerykańskich) z poziomu 284 bpsów do obecnych 32 bpsów. W ujęciu historycznym to jednak nie wypłaszczająca się krzywa, spowodowana podwyżkami stóp procentowych przez FED, bezpośrednio poprzedzała recesję. Dotychczas zanim pojawiła się bessa zawsze najpierw dochodziło do inwersji krzywej (rentowność obligacji 2-letnich była wyższa niż 10-letnich) a dopiero gdy różnica pomiędzy rentownością 2- i 10-letnich obligacji amerykańskich zaczynała się ponownie zwiększać dochodziło do kryzysu (szare pola na wykresie).

 

Obecnie gospodarka Stanów Zjednoczonych znajduje się blisko szczytu koniunktury, z której napływają dobre dane gospodarcze. Rentowność 10-letnich obligacji rządowych USA przebiła 3,2%. Wycena akcji może ulec pogorszeniu w momencie pojawienia się pierwszych oznak spowolnienia tzn. gdy krzywa rentowności w USA ulegnie już odwróceniu i zacznie na nowo ulegać wystromieniu. Inwestorzy z dużym prawdopodobieństwem zaczną wyprzedawać akcje i lokować środki m.in. w coraz wyżej oprocentowane obligacje rządowe USA, które praktycznie zawsze były gwarantem zysków w czasach kryzysu. W związku z powyższym  uważamy, że w kolejnych kwartałach dalsze zawężenie spreadu w okolice 0 bpsów i potencjalne odwrócenie krzywej może stanowić mocny sygnał do zmiany alokacji z portfela akcyjnego na portfel obligacji rządowych USA.

 

autorzy:

Arkadiusz Bogusz  - Prezes Zarządu Baltic Capital TFI S.A.

Sylwester Jozwik - Młodszy Zarządzający Funduszami

              

 

31
Sierpień
2018

W ostatnich tygodniach na rynki wschodzące powrócił niepokój związany z sytuacją w Turcji i Argentynie. Wysoki deficyt na rachunku bieżącym i galopująca inflacja spowodowały, że zagraniczni inwestorzy finansujący Turcję, obecnie wycofują się z rynku i przenoszą kapitał w stronę bezpiecznych aktywów. Z kolei Argentyna zwróciła się do MFW z prośbą o jak najszybsze udostępnienie przyznanych jej środków pomocowych. Obok niepokojów związanych z wpływem sytuacji w Turcji i Argentynie na gospodarki rynków rozwijających się, dodatkowo ciąży umacniający się dolar oraz ostatnie doniesienia z Włoch o oczekiwaniach tamtejszego rządu dotyczących większych zakupów obligacji przez EBC. Podkreślenia wymaga, iż oczekiwania włoskiego rządu wspierają dotychczasową politykę prowadzoną przez EBC. Powyższe powoduje, że obecne ceny akcji Emerging Markets są na bardzo atrakcyjnych poziomach. Dodatkowo historycznie duża dysproporcja pomiędzy cenami akcji na rynkach bazowych a cenami akcji Emerging Markets powinna zachęcić inwestorów do zainwestowania w akcje rynków wschodzących.

autorzy:
Arkadiusz Bogusz -  Prezes Baltic Capital TFI  i jednocześnie Zarządzający Funduszami

Sylwester Józwik - Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI 

24
Sierpień
2018

W ostatnich dniach zaobserwowaliśmy wzrost aktywności na zmiennokuponowych polskich obligacjach rządowych, szczególnie na długim końcu krzywej. Uważamy, że obecna wycena ASW (ang. Asset swap spread, czyli różnica między rentownościami obligacji a poziomem stawek IRS), jest wąska i sądzimy, że marże mogą zacząć się zwiększać. Głównym argumentem za takim scenariuszem pozostaje fakt, że ceny zmiennokuponowych polskich obligacji skarbowych w ostatnich miesiącach pozostały na wysokich poziomach podczas gdy na rynkach wschodzących nastąpiła znacząca przecena  obligacji. Perspektywa wzrostu dynamiki inflacji w przyszłym roku oraz gołębie nastawienie Rady Polityki Pieniężnej może dodatkowo potęgować wzrost presji na spadek cen zmiennokuponowych polskich obligacji rządowych.

 

autorzy:

Arkadiusz Bogusz -  Prezes Baltic Capital TFI  i jednocześnie Zarządzający Funduszami

Sylwester Józwik - Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI 

16
Lipiec
2018

Wskaźniki wartości rynkowej to chyba najbardziej popularna grupa wskaźników. Każdy inwestor słyszał o wskaźnikach cena/zysk czy cena/wartość księgowa. Jak oceniać wysokość tych wskaźników? Jakie błędy w interpretacji najczęściej są popełniane? Czy ich popularność jest uzasadniona? Na jakim etapie warto je uwzględniać w analizie? Zapraszam na rozmowę z Bartoszem Pawlakiem, zarządzającym funduszami w Baltic Capital TFI.(...) - więcej... 

05
Kwiecień
2018

Po bardzo udanym początku roku dla posiadaczy akcji oraz ustanowieniu szytu hossy na wielu indeksach nadeszła długo oczekiwana korekta, a na rynki wróciła zmienność. W trakcie obecnego rynku byka, czyli od 2009 roku byliśmy świadkami czterech istotnych korekt na indeksie S&P 500 - obecnie jesteśmy w trakcie piątej. Bazując na historii, możemy stwierdzić, że średnia korekta (definiowana jako okres od rozpoczęcia spadków do powrotu indeksu do poziomu sprzed korekty) trwała 200 dni, znosząc ok 14% wartości indeksu.

Obecna korekta rozpoczęła się pod koniec stycznia, więc biorąc pod uwagę powyższą ścieżkę indeks S&P 500 powinien wrócić do historycznych szczytów w okolicy sierpnia. Nie oznacza to jednak, że w tym czasie indeksy mocno pogłębią spadki bowiem obecna korekta wyniosła już niemalże 12%.

Jak długo może potrwać korekta?
08
Marzec
2018

Ostatnie tygodnie nie były zbyt łaskawe dla Inwestorów. Zapowiedź rezydenta Stanów Zjednoczonych, dotycząca wprowadzenia ceł na import stali i aluminium, została źle odebrana przez rynki. Tego typu protekcjonistyczne działania zwykle źle się kończyły, nawet dla gospodarki samych Stanów Zjednoczonych. Najwyraźniej ten kierunek nie był do zaakceptowania przez G. Cohna, głównego doradcy ekonomicznego Donalda Trumpa, który zapowiedział rezygnację z pełnionej funkcji. To tylko zwiększyło napięcie i spotęgowało obawy o kierunek w jakim zmierza Biały Dom. Niemniej jednak patrząc w szerszym ujęciu, wciąż sprzyja dobra koniunktura gospodarcza, spółki prezentują atrakcyjne wyniki, analitycy stawiają co raz ambitniejsze prognozy. Można zatem uznać, że to, czego byliśmy ostatnio światkami, jedynie przejściowo schłodziło optymizm Inwestorów i może stanowić kolejna okazję inwestycyjną, jeśli wierzymy w kontrariańską zasadę - kupuj gdy inni sprzedają.

autor: Marcin Wiński, Dyrektor - Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI S.A.     

 

 

15
luty
2018

Po wielu miesiącach niskiej zmienności, pod koniec stycznia b.r. na rynkach akcji rozpoczęła się korekta. Choć od dawna wyczekiwana ze względu na stosunkowo wysokie wyceny spółek oraz potrzebę schłodzenia optymistycznych nastrojów rynkowych, to równocześnie wprowadzająca naturalne obawy czy właśnie nie następuje zmiana trendu na spadkowy. Za kontynuacją słabości rynków przemawia zaawansowany cykl hossy oraz perspektywa kolejnych podwyżek stóp procentowych w USA. Jesteśmy po blisko 10 latach wzrostów na rynkach akcji, wyceny na wybranych rynkach są powyżej średnich, a wskaźniki wyprzedzające utrzymują się na wysokich poziomach, które często świadczyły o bliskości szczytów na giełdach. Z drugiej strony gospodarki są rozpędzone, a stopy procentowe są cały czas niskie. Dodatkowo, wskaźniki sentymentu w wielu przypadkach ze skrajnie wysokich poziomów spadły do obszaru wskazującego na duży strach. Wyceny są wysokie, ale głównie dotyczy to rynku amerykańskiego. W regionie CEE nie są wyższe od średniej z ostatnich kilku lat. Poza tym zyski w kolejnych latach powinny nadal rosnąć, co dodatkowo zwiększy atrakcyjność wycen. Reasumując, choć obecny cykl jest wyjątkowo długi, na obecnym etapie nie ma podstaw aby zakładać zmianę trendu na spadkowy. Wzrost zmienności jest zjawiskiem pożądanym dla utrzymania fundamentów wzrostowego trendu. Dobre dane gospodarcze, w połączeniu z niskimi stopami procentowymi, powinny sprzyjać rynkom akcji w perspektywie kolejnych miesięcy.

autor: Michał Rabiej, Członek Zarządu w Baltic Capital TFI S.A.     

 

 

01
luty
2018

Publikowany przez magazyn The Economist indeks ceny Big Mac’a nawiązuje do teorii parytetu siły nabywczej (ang. purchasing power parity) mówiącej o tym, że ten sam koszyk dóbr powinien być wart tyle samo w walucie lokalnej w różnych krajach. Bieżące odczyty indeksu cen hamburgera w różnych krajach w przeliczeniu na bieżący kurs walutowy pokazują, że tylko waluty Szwajcarii, Norwegii i Szwecji są droższe od dolara spośród 18 prezentowanych krajów. Co ciekawe indeks wskazuje, że polska waluta jest jedną z najtańszych ustępując tylko walutom o dużo wyższym oprocentowaniu takim jak rubel, afrykański rand czy turecka lira. Biorąc pod uwagę ceny hamburgerów, szybujący w ostatnim okresie EUR/USD, za sprawą bardziej jastrzębich wypowiedzi ECB, ma jeszcze ponad 8% potencjału do wzrostu, aby spełnić zasadę parytetu. Oczywiście hamburger to nie koszyk dóbr, a tylko jeden produkt. Dodatkowo na jego cenę wpływają koszty pracy i produkcji (np. czynsz), które zwykle są wyższe w gospodarkach rozwiniętych niż w rozwijających, a których nie da się zastąpić tańszymi ekwiwalentami z krajów o niższym poziomie PKB per capita.

Nie umniejszając podatności wpływu wycen hamburgerów na notowania kursów walutowych w ciągu ostatniego roku nastąpiły istotne zmiany, które mogą utrzymać trend słabnącego dolara również w 2018. W 2017 roku nastąpiło istotne przyspieszenie tempa wzrostu światowego co sprawiło, że nie tylko USA, ale również inne kraje zaczęły odczuwać pozytywne skutki zsynchronizowanego globalnego wzrostu. Znaczący wpływ na poprawę nastrojów na rynkach miał również ogromny spadek zmienności w stosunku do ostatnich 10 lat. W tym przypadku bardzo istotny wpływ miała luźna polityka monetarna prowadzona przez FED i inne banki centralne, która ułatwiła wzrost wycen aktywów początkowo na głównych rynkach akcji i obligacji, a w późniejszym okresie fala pozytywnych nastrojów inwestorów rozlała się na rynki rozwijające się wspierając wyceny walut lokalny tychże rynków. Zakładając, że zarówno dynamika wzrostu gospodarczego na świecie utrzyma się na podobnej trajektorii jak rok wcześniej, a bilanse banków centralnych nie ulegną gwałtownemu zacieśnieniu to z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że dalszy trend deprecjacji dolara może dalej potrwać w 2018 roku.

autor: dr Arkadiusz Bogusz, Prezes Baltic Capital TFI S.A.     

 

 

Bezpośredni kontakt

Marcin Wiński
Członek Zarządu
marcin.winski [at] baltictfi.pl

Grzegorz Miedzik
Dyrektor ds. Sprzedaży
grzegorz.miedzik [at] baltictfi.pl

Katarzyna Ostrowska
Specjalista ds. operacyjnych i wsparcia sprzedaży
katarzyna.ostrowska [at] baltictfi.pl